چهارشنبه 26 دی 13971/16/2019
ایجاد رانت اقتصادی در پی سیاست‌های دو سال اخیر دولت

ایجاد رانت اقتصادی در پی سیاست‌های دو سال اخیر دولت نفت، گاز و پتروشیمی 

رئیس هیئت مدیر اتحادیه صادرکننده فراورده های نفتی از­ برخی سیاست های دو سال اخیر دولت که باعث ایجاد رانت در عرصه اقتصاد کشور­ شده است انتقاد کرد.

عباسعلی اسلامی رئیس هیئت مدیر اتحادیه صادرکننده فراورده های نفتی هدف از برگزاری سیزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی را بررسی روند صنعت نفت و گاز چالش‌ها و دستاوردهای آن عنوان کرد و افزود: امسال برای همایش شعار توسعه صادرات قانون محور و بدون رانت انتخاب شد که تحقق آن می تواند بخش اعظمی از مشکلات امروز ما را برطرف کند.

عباسعلی اسلامی با انتقاد از­ برخی سیاست های دو سال اخیر دولت که باعث ایجاد رانت در عرصه اقتصاد کشور­ شده است گفت: انتظار داریم دولت با استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد و همچنین تبیین سیاست ها و تدوین برنامه های راهبردی و دراز مدت اقدامات موثری در جهت حل این­ معضل بردارد.

وی عدم دخالت دولت در حوزه پولی و بانکی اتخاذ سیاست های انقباضی در بودجه و رعایت انصاف در واگذاری های اصل 44 را از مهمترین اقدامات دولت برای کوتاه کردن دست رانتخواران از اقتصاد و حرکت بر پایه قانون دانست و افزود: توسعه صنایع پایین دستی و شفاف و با تدبیر عمل کردن در حوزه ارز و بورس ضمن ساده سازی و تسریع در فرایند تجارت فضای مناسب و مطمئنی برای کسب و کار و سرمایه در اقتصاد ملی فرآهم می آورد.

دسته بندی : اخبار صنعت