فارسیEnglishEnglishEnglish

آچارهای هیدورلیک شرکت کاچارابزار

شرکت کاچار ابزار دارای گستره وسیعی در تولید آچارهای هیدرولیک و همچنین قطعات جانبی آنها نظیر بکس و کاست تبدیل متریک است.

آچارهای هیدرولیک تولید کاچار ابزار در 5 دسته KR، KD، تبدیل کاست متریک KS، KI و بکس آچار KMS دسته بندی می شوند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از این آچارها لطفا با استفاده از دسته بندی زیر به صفحه مختص هر محصول مراجعه بفرمایید.

 

دسته بندی آچارهای هیدرولیک

 

KD

آچار هیدرولیک KD

KR

آچار هیدرولیک KR

تبدیل کاست به متریک

تبدیل کاست به متریک

KS

آچار هیدرولیک KS

بکس KMS

بکس آچار هیدرولیک KMS