فارسیEnglishEnglishEnglish

خدمات

خدمات شرکت کاچار ابزار

تعمیر و بازسازی کلیه ابزارآلات با برندهای مختلف

انواع آچار هیدرولیک
انواع بولت تنشنر.
سیلندر ها
کلدکاتر
هندپمپ
یونیت هیدرولیک
و.....