فارسیEnglishEnglishEnglish
شنبه 4 بهمن 13991/23/2021
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران

درباره نمايشگاه

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه كه سالانه با حضور جمع كثیری از شركتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا می گردد، فرصت بسیار مغتنمی است تا شركتهای فعال در این صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید دست اندركاران و متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیتها و نوآوری های آتی خود را هدایت نماین

 

پیش از برگزاری، توسط مدیر HSE شرکت ملی نفت ایران و مسئولین برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بازدید میدانی به منظور رعایت موارد ایمنی و انجام دقیق پروتکل های بهداشتی صورت پذیرفت

دسته بندی : اخبار صنعت