فارسیEnglishEnglishEnglish

public علمی

جک هیدرولیک چیست؟

جک هیدرولیک چیست؟

جک هیدرولیک در واقع قطعه ایی میباشد که در آن نیرویی با فشار بر روغن موجود در یک استوانه وارد می‌شود. این نیرو باعث می‌شود روغن غیر قابل تراکم به استوانه ب ...

1مجموع 1 مقاله